กระทรวงวัฒนธรรมของจีนเผยแพร่เอกสารเปิดผนึก ในสัปดาห์นี้ ระบุเนื้อหาอย่างตรงไปตรงมาว่า บุคคลในแวดวงศิลปะการแสดงและวรรณกรรม “ควรปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และรักษามาตรฐานทางจริยธรรม”

ขณะเดียวกัน บุคคลในแวดวงดังกล่าวควรอุทิศตนทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ มีความตระหนักรู้ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตัวเอง เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายภาษี ด้านหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของศิลปินควรเพิ่มความเข้มงวด ให้กับการกำหนดกฎเกณฑ์ ตรวจสอบ และจัดระเบียบทางจริยธรรมของบุคลากรในสังกัด

นอกจากนี้ ศิลปินทุกแขนงต้องอยู่ในระเบียบวินัย และปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม ในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีการเตือนด้วยว่า รัฐบาลปักกิ่งจะยกระดับ “มาตรการจัดระเบียบทางพฤติกรรม” ของบุคคลในแวดวงนี้อีก โดยยกตัวอย่างว่า ศิลปินคนใดก็ตามที่พัวพันกับเรื่องอื้อฉาว ทั้งเรื่องที่ส่งผลทางการเมือง เรื่องทางเพศ และเรื่องการหลบเลี่ยงภาษี จะไม่สามารถเผยแพร่ผลงานของตัวเองบนแพลตฟอร์มสาธารณะได้อีก และไม่สามารถเปิดการแสดง ตลอดจนปรากฏตัวต่อสาธารณชนได้