เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในญี่ปุ่นยืนยันผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่อีก 8 รายทำให้ยอดรวมของประเทศอยู่ที่ 12 ราย รัฐบาลระบุเมื่อวันศุกร์
กระทรวงสาธารณสุขระบุในถ้อยแถลงว่า ทั้ง 8 คนมีผลตรวจไวรัสเป็นบวกเมื่อพวกเขามาถึงสนามบินญี่ปุ่นตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนนี้

OMICRON VARIANT มีความเสี่ยงระดับโลก ‘สูงมาก’ ใครพูด
ในจำนวนนี้ 2 คน เป็นสตรีอายุ 30 ปี และเด็กชาย เดินทางมาจากนามิเบียเมื่อวันที่ 28 พ.ย. ในเที่ยวบินเดียวกันกับนักการทูตนามิเบีย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายแรกที่ได้รับการยืนยันในญี่ปุ่นเกี่ยวกับตัวแปรโอไมครอน เซจิ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าว

ญี่ปุ่นผ่อนคลายการควบคุมชายแดนเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะค่อย ๆ ขยายกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ตั้งแต่นั้นมาก็ได้ฟื้นฟูการห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ และจำกัดจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศต่อวันเป็น 3,500 คน กระทรวงคมนาคมได้ขอให้สายการบินระหว่างประเทศหยุดรับการจองเที่ยวบินใหม่ไปยังญี่ปุ่นโดยสังเขปแต่ยกเลิกมาตรการนี้หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเข้มงวดเกินไป

หกคนอื่น ๆ ได้รับการยืนยันศุกร์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา , โมซัมบิกและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสัปดาห์ก่อนหน้านี้และได้รับการแยกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า

OMICRON VARIANT: ญี่ปุ่นจะปิดพรมแดน ‘จนกว่าจะมีข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น’ PM กล่าว
ญี่ปุ่นได้เพิ่มข้อกำหนดการกักกันเพื่อตอบสนองต่อรูปแบบใหม่ และรัฐบาลได้จัดหาห้องพักในโรงแรม 10,000 ห้อง

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ยังไม่ชัดเจนว่าไวรัสโอไมครอนสามารถแพร่เชื้อได้หรือเป็นอันตรายกว่าไวรัสสายพันธุ์ก่อนๆ หรือไม่ แต่ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากและมาตรการป้องกันไวรัสอื่นๆต่อไป

การติดเชื้อ COVID-19 ของญี่ปุ่นได้ชะลอตัวลงตั้งแต่เดือนกันยายน มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 165 รายเมื่อวันพฤหัสบดี รวมยอดสะสมเกือบ 1.72 ล้านคน เสียชีวิตประมาณ 18,400 ราย ชาวญี่ปุ่นมากกว่า 77% ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนและเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนนี้ โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์